;

Tillsatsmaterial

28 produkter

Sortering:

Filtrera

Lagerlagda produkter (28 av 28)

Elektrod ESAB OK 48.00 Typ Basisk

Mycket säker likströmselektrod för olegerade och mikrolegerade kolmangan stål. Ger ett segt och spricksäkert svetsgods, snabbsvetsande i stigande vertikal läge. Inom vida gränser okänslig för grundmaterialets sammansättning. Vid svetsning av bottensträngar där full genomsvetsning erfordras (tex. vid rörsvetsning) kan det vara lämpligt att ansluta elektroden till minuspol. Lämpad för svetsning av sådana konstruktioner där svåra spänningstillstånd ej kan undvikas.
Utbyte: 125%
Strömart: DC+(-)
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: OK Tigrod 12.64, MAG: OK Autrod 12.50, 12,51, 12.64, Rörtråd: OK Tubrod 15.14, 15.17; PZ6113, 6138
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.1: E7018
EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
C: 0,06, Si: 0,5, Mn: 1,2
Mekaniska värden:
Sträckgräns (ReL): 445 MPa
Brottgräns (Rm): 540 MPa
Förlängning (A5): 29%
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur/Slagseghetsvärde: -20°C/=>54 J, -40°C/=>47 J
Godkännanden: ABS: 3YH5, BV: 3YH5, DB: 10.039.12, DNV: 3YH5, GL: 3YH5, LR: 3YH5, PRS: 3YH5 RS: 3YH5, VdTÜV: 00690, CE: EN 13479

  • Populär
   

55 XE Elektrod

Elektrod för svetsning av gjutjärn och sammanfogning av gjutjärn med stål.

   

71160 E Elektrod

Påsvetsningselektrod med högt utbyte (160%) för detaljer utsatta för abrasivt slitage i kombination med moderat slagpåkänning ex skopor eller transportskruvar.

   

AlSi12 E Elektrod

Elektrod för svetsning av aluminium och dess legeringar. Även gjutgods.

   

Aluminiumlod MELTOLIT 580IF

Aluminiumlod för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med hög flytbarhet pga den höga kiselhalten på 12%. Meltolit 580 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium och för att lodet skall vara flytbart behövs ett aluminiumflussmedel.

   

Betpasta TACAB super

Utvecklad för att användas till Duplex och högre legerade rostfria legeringar men kan även användas till syrafasta legeringar, då med kortare betningstid.
Arbetstemperatur: +5°C till +40°C.

Frätande
Giftig
   

Brons- och mässingslod MELTOLIT 900F/900

Universellt brons/mässingslod för hård- och svets-lödningar i stål, koppar och kopparlegeringar. Hårdhet 100HB.
Arbetstemperatur: 890°C.
Smältintervall: 875-895°C.

   

ELEKTROD 312 E

Rutil-basisik elektrod för svetsning av artskilda stål och svårsvetsade verktygsstål, Mn-stål. Reparation av kolvstänger samt bultutdragning.

   

ELEKTROD 316L E

Rutil AC/DC-elektrod för svetsning av rostfria och syrafasta stål typ 304L och 316L.

   

Elektrod BÖHLER AWS 7018-1

Belagd, olegerad elektrod med basiskt hölje för MMA-svetsning. Utmärkt hållfasthet och seghet. Metallutbyte över 110%. Olegerat material och finkornsbehandlade kol-manganstål.
Utbyte:
110%
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: BÖHLER EMK 6
MIG/MAG: BÖHLER SG2
Rörtråd: BÖHLER Ti 52 W-FD / HL 51 T-MC
Elektrodklass:
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5
AWS A5.1: E7018-1H4
Slagseghet, KV:
Vid temperatur +20°C: 160 J
Vid temperatur -20°C: 130 J
Godkännanden:
ABS, DNV (3 YH5), LR, LTSS, CE, GL, BV, TUV

   

Elektrod BÖHLER FOX EV 50

Belagd, olegerad elektrod med basiskt hölje för MMA-svetsning. Utmärkt hållfasthet och seghet till -50°C. Metallutbyte över 110 %. För olegerat material och finkornsbehandlade kol-manganstål. För allmänna stålkonstruktioner, tryckkärl, samt påsvetsning av högkolhaltiga stål. Bra svetsbarhet i alla positioner förutom vertikalt ner. CTOD-testad.
Utbyte:
110%
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: BÖHLER EMK 5
MIG/MAG: BÖHLER NiMo 1-IG
Rörtråd: BÖHLER HL 51 T-MC
Elektrodklass:
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5
EN ISO 2560-B: E 4918-1 A U H5
AWS A5.1: E7018-1H4R
AWS A5.1M: E4918-1H4R
Slagseghet, KV:
Vid temperatur +20°C: 190 J
Vid temperatur -20°C: 160 J
Vid temperatur -50°C: 100 J
Godkännanden:
TÜV-D, DB, ÖBB, TÜV-A, ABS, BV, DNV, GL, LR, RMR, RINA, LTSS, VUZ, SEPROZ, PDO, CRS, CE, NAKS

   

Elektrod E 409 Aluminium

Belagd elektrod för svetsning av aluminium och aluminiumlegeringar. Sammanfogningar samt gjuten aluminium. Lämplig för legeringar som innehåller mer än 7 % kisel, t.ex. AlSi10Mg, AlSi10Mg(Cu). Förvärm grundmaterialet till 150-200°C före svetsning. E 409 Svetsar främst i horistontell position med så kort ljusbåge som möjligt. Elektroden skall hållas vertikalt. Använd endast torra elektroder. E 409 är en kisellegerad aluminiumelektrod med goda svetsegenskaper till en mängd användningsområden. Elektroden har ett speciellt hölje som gör den mindre känsligt för förvaring under längre tid.
Legering:
Si: 10,0-12,5, Mn: 0,5, Fe: 0,5, Al: Rest.
Sträckgräns:
80 N/mm².
Brottgräns:
180 N/mm².
Förlängning:
4-8 %.
Hårdhet (HB): 50 HB.

   

Elektrod ESAB OK 67.70 Typ Rutilsur

Överlegerad rostfri elektrod för svetsning av rostfritt mot andra ståltyper. För svetsning av rostfritt mot varmhållfasta stål exempelvis SS 2116, SS 2218 ( 10CrMo9-10) vid höga driftstemperaturer bör dock OK 92.26 användas. Elektroden är lämplig för bottensträngar i övergången mellan compoundplåtars olegerade och rostfria skikt. OK 67.70 har utmärkta svetsningsegenskaper både på lik- och växelström. Den kan användas i alla lägen utom vertikalt nedåt och i alla förekommande fogtyper. Vid horisontalsvetsning i grövre material kan den snabbsvetsande högutbyteselektroden OK 67.71 vara ett bra alternativ till OK 67.70.
Utbyte:
120%
Strömart:
DC+, AC, tomgångsspänning (OCV) 55 V
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: OK Tigrod 16.54
MAG: OK Autrod 16.54
Rörtråd: OK Tubrod 14.33, 15.32
Elektrodklass:
EN 1600: E 23 12 2 L R 3 2
SFA/AWS A5.4: E309MoL-17
Werkstoff Nr: 1.4459
CSA W48: E309MoL-17
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %:
C: 0,03C, Si: 0,8, Mn: 0,8, Cr: 23,0, Ni: 13,0, Mo: 2,7
Mekaniska värden:
Sträckgräns (Rp0,2): 510 MPa
Brottgräns (Rm): 610 MPa
Förlängning (A5): 32%
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur/Slagseghetsvärde: +20°C/50 J
Ferritnummer: FN 12-22
Godkännanden:
ABS: SS to C&C/Mn steels, CWB: CSA W48, DB: 30.039.05, DNV: 309 Mo, LR: SS/CMn, RINA: E 309Mo, Sepros: UNA 409820, VdTÜV: 02424, CL: EN 1600, BV: UP, CE: EN 13479

   

Elektrod ESAB OK Femax 33.80 Typ Rutil

Snabbsvetsande allströms högutbyteselektrod, särskilt lämpad för kälsvetsning i grövre material. Elektroden är mycket lätt att tända och återtända och ger en likbent och slät svetsprofil med lätt slagglossning. Aktuella ståltyper är allmänna konstruktionsstål, tryckkärlsstål och fartygsstål i ordinära hållfasthetsklasser.
Utbyte:
180%
Strömart:
DC+(-), AC, tomgångsspänning (OCV) 50 V
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: OK Tigrod 12.64
MAG: OK Autrod 12.50, 12,51, 12.64
Rörtråd: OK Tubrod 15.18, 14.13; PZ6111HS
Elektrodklass:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 73
SFA/AWS A5.1: E7024
Typiska värden på helsvetsgods:
Kemisk sammansättning %
C: <=0,12, Si: 0,4, Mn: 0,7
Mekaniska värden:
Sträckgräns (Rp0,2): 480 MPa
Brottgräns (Rm): 555 MPa
Förlängning (A5): 26%
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur/Slagseghetsvärde: 0°C/50 J
Godkännanden:
ABS: 2, BV: 2, CE: EN 13479, DB: 10.039.28, DNV: 2, GL: 2Y, LR: 2, 2Y, PRS: 2, RS: 2, Sepros: UNA 408919, VdTÜV: 00634

   

Flussmedel CFH FM334

Lödvatten (flussmedel) till allmänt lödningsarbete så som konstruktion av kylare, rörmokeriarbeten. Till mjuklödning av järn, stål, mässing, koppar, bly och bleckplåt. Lämpad för Tiffany-lödningsarbete.
Enligt DIN EN ISO 9454-1, 3114.

Frätande
Skadlig
Miljöfarlig
   

Flussmedel hårdlödning MELTOLIT 770

Flussmedel för lödning med silverlod i koppar, mässing och stål. Mycket god reaktivitetoch flytbarhet. Finns i pulver- och pastaform.
Aktivitetsintervall: 550-800°C.

Skadlig
Hälsofarlig
   

Fosforkopparlod A301

Fosforkopparlod med 5 % silverinnehåll för kapillärlödning av koppar mot koppar. Detaljer utsatta för kraftiga påkänningar, i mekaniska konstruktioner, kylinstallationer, elektrisk industri, installationsarbeten, elmotorer och rörinstallationer i koppar. God seghet även vid låg temperatur. Inget extra flussmedel behövs vid lödning av koppar mot koppar. A 301 är ett mycket vanligt VVS-lod. Godkänt av Statens Planverk för VVS-lödningar. Ej lämpligt i svavelmiljöer samt på stål och nickellegeringar. Använd flussmedel vid lödning av övriga kopparhaltiga legeringar.
Legeringar och egenskaper:
Ag: 5,0, P: 6,0, Cu: Rest.
Arbetstemperatur:
710°C.
Smältområde
:
645-825°C.
Brottgräns på Cu:
250 N/mm².
Förlängning:
8 %.

   

Gassvetstråd BÖHLER DMO

Svetsstav för gassvetsning, låglegerad, högtemperatur. Solid, låglegerad TIG-tråd. För högtemperaturstål, kolstål och 5% Mo-legerade stål. Användarvänlig och ger ett trögflytande smältbad. Godkänd för långvarig användning i driftemperaturer upp till +500°C. Vanligt förkommande i värmekraftverk, kokare, pannor, värmeväxlare och sopförbränning.
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
Rörtråd: BÖHLER DMO Ti-FD
MIG/MAG: BÖHLER DMO-IG
Elektrod: BÖHLER DMO Kb
Elektrodklass:
EN 12536: O IV
AWS A5.2: R60-G AWS
A5.2M: RM40-G
Slagseghet, KV:
Vid temperatur +20°C: 60 J
Godkännanden:
TüV-D (0146), DB (70.014.03), ÖBB, SEPROZ, CE

   

Hårdsvetselektrod E 7116

Elektrod med högt kromkarbidinnehåll för slitstarka påsvetsningar. Påsvetsningar på maskindelar som utsätts för kraftigt nötande slitage. Sandtransportörer, transport- och blandarskruvar, blandarblad, skopor, skoptänder, kross- och rivartänder, påsvetsning på kant och periferier. Elektrod med mycket fina svetsegenskaper, ger släta strängar och låg uppblandning med grundmaterial. Svetsgodset har mycket god beständighet mot slitage i olika former, bl.a nötning (abrasion) med slag samt erosion och korrosion. Kromkarbidpartiklar är jämnt fördelade i svetsgodset.
Legering och hållfasthetsvärden:
C: 4,0, Cr: 32,0, Fe: Rest.
Hårdhet (HRC):
58-63 HRC.

   

Lödfett CFH FM342

Lödfett (flussmedel) för användning till koppar och kopparlegeringar. Obs! flussmedelrester måste avlägsnas.
Enligt DIN EN ISO 9454-1, 3214.

Frätande
   

Mässingslod AF211

Flussbelagt mässingslod med mycket god flytbarhet. Innehåller 1 % silver vilket ger mycket goda bindegenskaper och vätförmåga. Lämplig för kapilär- och svetslödning av stål, grått gjutjärn, segjärn, galvaniserat stål, nickel och nickellegeringar. Även lödning av koppar och kopparlegeringar med smälttemperatur över 950°C. Ett mycket lämpligt allroundlod. Terolod AF 211 löder det mesta, exempelvis metallmöbler, cykel- och bildetaljer, låsarbeten, armaturer och rör. Skadar inte zinkbeläggningen vid lödning av galvaniserat stål.
Lodlegering typiska värden %:
Cu: 59,0, Sn: 0,3, Ag: 1,0, Si: 0,3, Mn: 0,6, Ni: 0,9, Zn: Rest.
Arbetstemperatur:
890°C.
Smältområde
:
870-900°C.
Brottgräns:
440 N/mm².

   

Rörtråd BÖHLER HL 51 T-MC

Sömlös metallpulverfylld rörtråd för en eller flerlagersvetsning. Olegerat material och finkornsbehandlade kol-manganstål. Högt utbyte, god svetsbarhet, utmärkt svetsutseende, minimalt med sprut och mycket goda egenskaper vid låg temperatur, såväl i svetsat tillstånd som efter värmebehandling. Kan svetsas med standard MIG/MAG-utrustning.
Skyddsgas:
M21; C1
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: BÖHLER NiMo 1-IG
MIG/MAG: BÖHLER NiMo 1-IG
Elektrod: BÖHLER EV 60
Elektrodklass:
EN ISO 17632-A: T46 6 M M 1 H5, T42 5 M C 1 H5
EN ISO 17632-B: T556T15-1MA-H5, T495T15-1CA-H5
AWS A5.36: E70T15-M21A8-CS1-H4, E70T15-C1A6-CS1-H4
AWS A5.36M: E490T15-M21A6-CS1-H4, E490T15-C1A5-CS1-H4
Slagseghet, KV:
Vid temperatur -60°C: 160 J
Godkännanden:
TÜV-D, DB, GL, DNV, ABS, LR, BV, RINA, CWB, CE

   

Rörtråd BÖHLER Ti 52 T-FD

Sömlös rutil rörtråd för en- eller flerlagersvetsning. Olegerat material och finkornsbehandlade kol-manganstål. Utmärkt svetsbarhet i alla lägen med högeffektiv svetshastighet, lite sprut, bra svetsutseende, snabbstelnande slagg och bra slagglossning. Särskild lämplig för svetsning av fartygs-, bro- och andra stålkonstruktioner där svetsutseende är viktigt. Kan svetsas med standard MIG/MAG-utrustning.
Skyddsgas:
M21-M35; C1
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: BÖHLER EMK 6
MIG/MAG: BÖHLER SG 2
Elektrod: BÖHLER FOX EV 50
Elektrodklass:
EN ISO 17632-A: T46 4 P M 1 H5, T46 2 P C 1 H5
EN ISO 17632-B: T555T1-1MA-H5, T553T1-1CA-H5
AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-DH4, E71T1-C1A2-CS1-DH4
AWS A5.36M: E491T1-M21A4-CS1-DH4, E491T1-C1A3-CS1-DH4
Slagseghet, KV:
Vid temperatur +20°C: 110 J
Vid temperatur -40°C: 60 J
Godkännanden:
TÜV-D, DB, GL, DNV, ABS, LR, BV, RINA, RS, CE

   

Silverlegerade lod MELTOLIT 56SnF/56Sn

Kadmiumfria silverlod för de flesta förekommande metaller utom aluminium och dess legeringar. Loden har mycket höga kapillär-, vät- och flytegenskaper p.g.a hög tenn- (2-5%) och silverhalt (55-56%). Bra färgöverenstämmelse till rostfritt. God fogpassning erfordras. Användes inom livsmedelsindustrin och för finmekanik, värmeväxlare samt sanitära installationer etc.
Arbetstemperatur: 650°C.
Smältintervall: 620-650°C.

   

Silverlegerade lod MELTOLIT 5P

Kadmiumfritt lod som med sin höga halt av koppar/zink har en mycket bra färgöverenstämmelse med mässing.
Arbetstemperatur: 715°C.
Smältintervall: 645-815°C.

   

Silverlod AF314 Kadmiumfritt flussbelagt

Flussbelagt kadmiumfritt silverlod med 56 % silverinnehåll. Den höga silverhalten ger mycket god flytbarhet. Lämpligt för lödning av smala spalter. Kapillärlödning av stål, rostfritt stål, koppar, kopparlegeringar, nickel och hårdmetall. Eftersom lodet är kadmiumfritt är det speciellt lämpligt vid lödning av detaljer och utrustningar till livsmedelsindustrin. Ger vid lödning mycket god färglikhet med rostfritt stål. Lämpligt för lödningar av detaljer som kan kommaa i kontakt med fukt och vatten. Extra flussmedel kan behövas men då främst vid större lödningar.
Legering och hållfasthetsvärden:
Ag: 56,0, Zn: 17,0, Sn: 5,0, Si: 0,3, Cu: Rest.
Arbetstemperatur:
650°C.
Smältområde
:
620-650°C.
Brottgräns:
330-490 N/mm².
Förlängning:
25 %.

   

Svetstråd ESAB OK Autrod 12.64

Förkopprad kisel- manganlegerad G4Si1/ER70S-6 trådelektrod för gasmetallbågsvetsning av olegerade och finkornbehandlade ståltyper i allmänna konstruktioner, bilindustri, tryckkärlstillverkning och fartygsproduktion. Den högre kisel- och manganhalten bidrar till en porsäkrare svets och bättre vätning mot grundmaterialet, samt höjer svetsgodsets hållfasthet.
Skyddsgas:
Ar+20%CO2 (M21) eller CO2 (C1)
Strömart:
DC+
Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:
TIG: OK Tigrod 12.64
MMA: OK 48.00, 38.84
Rörtråd: OK Tubrod 14.12, 14.13, 15.14
Elektrodklass:
SFA/AWS A5.18: ER70S-6
EN 440: G4Si1
Typiska värden på helsvetsgods:
Trådens sammansättning %:
C: 0,1, Si: 1,0, Mn: 1,7
Mekaniska värden:
Sträckgräns (ReL): 525 MPa
Brottgräns (Rm): 595 MPa
Förlängning (A5): 26%
Slagseghet, KV:
Provningstemperatur/Slagseghetsvärde: +20°C/130 J, -20°C/ 90 J, -30°C/70 J
Godkännanden:
ABS: 3SA, 3YSA, BV: SA3YM, CL, DB: 42.039.11, DNV: III YMS, DS: EN 440, GL: 3YS, LR: 3 3YS, RINA: SG56A3; SG56A2, RS: 3YMS, Sepros: UNA 485178, SFS: EN 440, SS: EN 440, UDT: DIN 8559, Ü: 42.039/1, VdTÜV

   

Tillsatsmaterial SB-pack

   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f&uml;r mailet, och tar kontakt med dig s&auml;nart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
MOVAB Götene
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns